• Lời cảm ơn

    Lời cảm ơn

    Thay mặt cho Ban tổ chức đại hội Hội kế toán Tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 – nhiệm kỳ 2017 – 2022 xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả quý lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban nghành có liên quan, Sở tài chính, Cục thuế Tỉnh Đồng Nai, các chi cục thuế, Cục hải quan Đồng Nai, các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà tài trợ FAST, Vacom, Vietcombank Đồng Nai, VNPT Đồng Nai ...