• Cập nhật văn bản mới

 • Tư vấn công tác kế toán

 • Tư vấn nghiệp vụ thuế

 • Tư vấn doanh nghiệp

 • Tư vấn tài chính

Về Hội

Đồng Nai - Là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng vào hàng cao nhất cả nước, cũng là địa phương có các loại hình doanh nghiệp khá phong phú đa dạng với khoảng trên 30 ngàn doanh nghiệp (tính đến hết tháng 12/2017), từ đó tạo ra nhiều tiềm năng to lớn cũng như sự cần thiết phải có Hội kế toán để định hướng, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho đội ngũ những người làm công tác kế toán trên địa bàn tỉnh.

    Hội kế toán tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 24 tháng 02 năm 2017. Với sứ mệnh là Trung tâm điều phối về hoạt động kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế…; Đồng thời là đầu mối hỗ trợ tối đa cho hội viên và doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung./. Xem thêm...

Liên hệ quảng cáo
Chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hôm nay, ngày 09/12/2019 Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức khai trương;

Cổng Dịch vụ công Quốc gia ra đời nhằm công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Địa chỉ truy cập tại www.dichvucong.gov.vn

Một số lưu ý đến khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của Viettel Đồng Nai

Ngày 30/9/2019 Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 14/10/2019, đây sẽ là cơ sở pháp lý đầy đủ nhất cho kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy vào năm 2022.

Viettel Đồng Nai tự tin là đơn vị đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ trong triển khai các giải pháp về hóa đơn điện tử.

Viettel Đồng Nai cũng cam kết đến Quý khách hàng rằng Viettel Đồng Nai sẽ cung ứng những gói dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ tối đa 24/7 trong suốt quá trình sử dụng.

Quý khách cần giải đáp thắc mắc và phản ánh chất lượng phục vụ xin vui lòng liên hệ 24/7 qua hotline: 0978.525.468 (Mr Đông - GĐ Quản lý khu vực)

Thư Cám ơn tham gia buổi tọa đàm ngày 23/11/2019

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin cảm ơn Quý cơ quan, Quý đại biểu và toàn thể Hội viên đã quan tâm, dành thời gian đến tham dự, đã đóng góp nhiều ý kiến mang tính xây dựng góp phần thành công cho sự kiện này

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ 2018

Để giúp các Hội viên tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho kỳ kê khai, nộp thuế năm 2018. Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai cung cấp bộ tài liệu tham khảo gồm các nội dung như sau:

Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo nội dung TT thì DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu sẽ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế. Chỉ cần thực hiện các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật thuế. Và thực hiện các nội dung khác như lao động tiền lương, các khoản nộp theo lương..., lập các báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho mục địch quản lý doanh nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH 119/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định;

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

Tổng hợp văn bản hợp nhất các thông tư về thuế đến tháng 6/2018

Nhằm giúp thuận lợi và nhanh chóng, chính xác hơn trong việc tra cứu/vận dụng văn bản hướng dẫn các Luật về thuế, Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai gởi đến Hội viên hệ thống các văn bản hợp nhất mới nhất, đã được Bộ Tài chính hợp nhất và ban hành, đang có hiệu lực áp dụng trong năm 2018.

[Văn bản hợp nhất là tập hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung từ các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành trước đó nhằm góp phần bảo đảm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trở nên đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành...]

Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi

Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi đề xuất trao quyền điều tra, khởi tố cho công chức thuế nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan thuế, công chức thuế có thẩm quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chức điều tra hình sự”

NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

Người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính phải lập và gửi báo cáo tài chính đến các cơ quan quản lý... Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp báo cáo tài chính theo mẫu biểu báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì phải gửi lại báo cáo tài chính theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

(Hải quan) Xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế xác nhận thông tin đã nộp tiền ngay sau khi được Ngân hàng thương mại (dưới đây được gọi tắt là NHTM) đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) với Tổng cục Hải quan trừ tiền nộp thuế, để không ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng trong trường hợp NHTM đã trừ tiền từ tài Khoản của người nộp thuế tại Corebanking của NHTM phối hợp thu, nhưng hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố nên không gửi thông tin đã nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm xử lý của các đơn vị trong tổ chức phối hợp thu NSNN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan, các NHTM thống nhất thực hiện như sau

Hướng dẫn chi tiết các nội dung chính sách thuế

Cục thuế Đồng Nai Hướng dẫn chi tiết các nội dung chính sách thuế:

1. Thay đổi tài khoản ngân hàng không cần phải thông báo đến cơ quan thuế

2. Bản scan hóa đơn thương mại không được coi là hóa đơn điện tử:

Ebook tổng hợp hệ thống văn bản

Hội kế toán tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 24 tháng 02 năm 2017.

Với sứ mệnh là Trung tâm điều phối về hoạt động kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế…; Đồng thời là đầu mối hỗ trợ tối đa cho hội viên và doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Chính thức tiếp nhận và xử lý điện tử hồ sơ khai thuế của cá nhân có tài sản cho thuê

Theo Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính, bắt đầu từ 1/1/2018, hồ sơ khai thuế GTGT, TNCN của các cá nhân có tài sản cho thuê trên cả nước được tiếp nhận và xử lý ...

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi BCTC ghi nhận bằng ngoại tệ sang VND theo TT200

Nhu cầu chuyển đổi báo cáo tài chính được ghi nhận và trình bày bằng ngoại tệ sang VND là phổ biến đối với rất nhiều DN đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Doanh nghiệp FDI), bài viết sau đây tóm tắt một số điểm được hướng dẫn theo chế độ kế toán hiện hành và cũng được giới hạn trong khuôn khổ phạm vi của năm tài chính từ 2016 đến nay

Thông tư 200/2014/TT-BTC trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin

Bài viết về hướng dẫn của thông tư 200/2014/TT-BTC trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin được thực hiện bởi Thạc sỹ Quách Nguyễn Ân Điển - Phó Chủ tịch/Trưởng Ban tư vấn Hội kế toán tỉnh Đồng Nai.

Tham luận này cũng đã được đăng tải trên mục Nghiên cứu trao đổi của Website Trung ương Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (Tháng 01/2016)

Luật Kiểm toán độc lập (Hiệu lực 01/01/2012)

Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán.

Mừng sinh nhật

 • Trần Hữu Tuấn

  Trần Hữu Tuấn

  VNPT Đồng Nai

  Ngày sinh: 26/01

 • Ngụy Việt Hậu

  Ngụy Việt Hậu

  Ngày sinh: 09/01

 • Ngụy Việt Hậu

  Ngụy Việt Hậu

  Ngày sinh: 09/01

 • Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyễn Hữu Đạt

  Ngày sinh: 08/01

 • NGUYỄN TỐNG ANH QUYÊN

  NGUYỄN TỐNG ANH QUYÊN

  CÔNG TY CP NGUYÊN CƯỜNG

  Ngày sinh: 17/01

 • GoldenTabs

  GoldenTabs

  GoldenTabs

  Ngày sinh: 01/01

 • JimmiNu

  JimmiNu

  JimmiNu

  Ngày sinh: 01/01

 • nguyễn Minh Đức

  nguyễn Minh Đức

  Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh ĐN-Cn Biên Hòa

  Ngày sinh: 01/01

 • nguyễn Minh Đức

  nguyễn Minh Đức

  Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh ĐN-Cn Biên Hòa

  Ngày sinh: 01/01

 • nguyenminhduc

  nguyenminhduc

  Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh ĐN-Cn Biên Hòa

  Ngày sinh: 01/01

 • Trần Nhật Đông 0982 77 99 22
 • HDDT Mrs Hạnh VNPT
 • Thiết kế website

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

 • HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
 • VCB Đồng Nai
 • FAST
 • GAFC
 • KTD
 • Luật Việt Á

Hỗ trợ trực tuyến

 • support nu

  Tư vấn

  E: Ms. Hiền

  T: 0937 519 628

 • support nam

  Hỗ trợ

  E: info.ketoandongnai@gmail.com

  T: 0251.3810 233

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 1
 • Trong ngày: 51
 • Tổng truy cập: 82374
Logo

HỘI KẾ TOÁN ĐỒNG NAI