THƯ MỜI

Theo kế hoạch triển khai hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019 của Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai (sau đây được gọi là Hội), Ban chấp hành Hội sẽ tổ chức buổi tọa đàm cho các hội viên và các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có quan tâm với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:  01 buổi sáng ngày thứ bảy 23/11/2019 bắt đầu lúc 8g00.

- Địa điểm: Trường Đại học Lạc Hồng - Số 10, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai (Hội trường 209, Cơ sở 6)

2. Nội dung Tọa đàm:

- Một số lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ (theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018);

- Các điểm mới về Luật Quản lý Thuế năm 2019.

3. Thành phần mời tham dự Tọa đàm:

- Toàn thể Hội viên Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai;

- Kế toán trưởng và giám đốc các DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp có quan tâm đến nội dung buổi Tọa đàm;

- Các cá nhân, nhân viên, chuyên viên, giảng viên đang công tác, giảng dạy về kế toán, kiểm toán, thuế tại các loại hình doanh nghiệp; Đơn vị hành chính sự nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng kính mời!

Chi tiết Thư mời tại đây: THUMOITOADAM_T112019

TM. HỘI KẾ TOÁN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Ts. KTV Trần Ngọc Hoàng

 
 

 

 

Hoạt động khác