• Hướng dẫn chi tiết các nội dung chính sách thuế

  Hướng dẫn chi tiết các nội dung chính sách thuế

  Cục thuế Đồng Nai Hướng dẫn chi tiết các nội dung chính sách thuế:

  1. Thay đổi tài khoản ngân hàng không cần phải thông báo đến cơ quan thuế

  2. Bản scan hóa đơn thương mại không được coi là hóa đơn điện tử:

 • Ebook tổng hợp hệ thống văn bản

  Ebook tổng hợp hệ thống văn bản

  Hội kế toán tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 24 tháng 02 năm 2017.

  Với sứ mệnh là Trung tâm điều phối về hoạt động kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế…; Đồng thời là đầu mối hỗ trợ tối đa cho hội viên và doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

 • Chính thức tiếp nhận và xử lý điện tử hồ sơ khai thuế của cá nhân có tài sản cho thuê

  Chính thức tiếp nhận và xử lý điện tử hồ sơ khai thuế của cá nhân có tài sản cho thuê

  Theo Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính, bắt đầu từ 1/1/2018, hồ sơ khai thuế GTGT, TNCN của các cá nhân có tài sản cho thuê trên cả nước được tiếp nhận và xử lý ...

 • Thuế GTGT và hóa đơn

  Thuế GTGT và hóa đơn

  Tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, khác với Luật thuế GTGT. Như vậy Doanh nghiệp áp dụng theo quy định nào cho đúng?

 • Thuế Giá trị gia tăng

  Thuế Giá trị gia tăng

  Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết một số điều về Luật thuế giá trị gia tăng thì những người sau phải nộp thuế giá trị gia tăng: