• Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi BCTC ghi nhận bằng ngoại tệ sang VND theo TT200

  Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi BCTC ghi nhận bằng ngoại tệ sang VND theo TT200

  Nhu cầu chuyển đổi báo cáo tài chính được ghi nhận và trình bày bằng ngoại tệ sang VND là phổ biến đối với rất nhiều DN đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Doanh nghiệp FDI), bài viết sau đây tóm tắt một số điểm được hướng dẫn theo chế độ kế toán hiện hành và cũng được giới hạn trong khuôn khổ phạm vi của năm tài chính từ 2016 đến nay

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin

  Thông tư 200/2014/TT-BTC trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin

  Bài viết về hướng dẫn của thông tư 200/2014/TT-BTC trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin được thực hiện bởi Thạc sỹ Quách Nguyễn Ân Điển - Phó Chủ tịch/Trưởng Ban tư vấn Hội kế toán tỉnh Đồng Nai.

  Tham luận này cũng đã được đăng tải trên mục Nghiên cứu trao đổi của Website Trung ương Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (Tháng 01/2016)

 • Luật Kiểm toán độc lập (Hiệu lực 01/01/2012)

  Luật Kiểm toán độc lập (Hiệu lực 01/01/2012)

  Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán.

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành gồm có 26 chuẩn mực cụ thể như sau:

  Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực (CM) theo Quyết định số 149/2010/QĐ-BTC, hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC.