Về dự buổi Tọa đàm lần này ngoài thành phần là đông đảo Hội viên của Hội, còn có một số tổ chức cá nhân khác là đơn vị hoạt động dịch vụ Kế toán, Thuế và giảng viên công tác tại Trường Đại học Đồng Nai.

Hình ảnh tại buổi Tọa đàm ngày 03/02/2018

Sau phần giới thiệu mở đầu buổi Tọa đàm là phần trình bày nội dung liên quan được thực hiện Thạc sỹ Quách Nguyễn Ân Điểm - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban tư vấn Hội kế toán tỉnh Đồng Nai đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của tất cả các thành viên tham dự:

Hình ảnh tọa đàm

Chi tiết các nội dung về tài liệu liên quan đến phần Thuế TNDN tại đây:

Chi tiết các nội dung về tài liệu liên quan đến phần thuế TNCN tại đây:

_________________________________________________________________________________________________________________

Đặc biệt lần này, ngay sau kết thúc buổi tọa đàm cũng là dịp chuẩn bị kết thúc năm cũ, mừng đón Xuân mới nên Ban chấp hành và các Hội viên đã tổ chức một buổi tiệc tất niên nhỏ nhưng không khí rất vui tươi, gần gũi. Thực sự mang lại sự kết nối, giao lưu và sẻ chia hữu ích. Hi vong trong tương lai gần, Hội sẽ còn nhiều lần làm được điều này với sự tham gia của đông đảo của tất cả Hội viên!

Hoạt động khác