________________________________________________________________________

Để công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt diễn ra được chu đáo, BCH rất mong các Hội viên sắp xếp công việc để tham dự đông đủ. Mọi thông tin về buổi lễ xin vui lòng liên hệ hoặc phản hồi trước ngày 21/4/2018 về địa chỉ:

Email       : info.hoiketoandongnai@gmail.com

Telephone: 0251.3810 233

Cellphone: 0937 519 628 (Ms Hiền)

 

 

Hoạt động khác