Tiếp nối thành công từ lần tổ chức thứ nhất, tại buổi Tọa đàm với chủ đề: Xác định mối liên kết giữa Kế toán và Thuế trong công tác kê khai quyết toán thuế TNDN trường hợp: TSCĐ; Chi phí đi vay; Chênh lệch tỷ giá; Thuế TNDN hoãn lại. Lần này cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các Hội viên và một số tổ chức, cá nhân khác có cùng mối quan tâm tham gia.

Tài liệu chi tiết về các chủ đề liên quan, Hội viên vui lòng tải về tham khảo theo các đường dẫn sau:

- Tài sản cố định

- Chi phí đi vay

- Chênh lệch tỷ giá

- Thuế TNDN hoãn lại

 

Hoạt động khác