Toàn văn Biên bản cuộc họp

      UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KẾ TOÁN TỈNH ĐỒNG NAI                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          

Số: 01/2018/BB-DAA                                                                                                           

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH LẦN 01/2018

Hôm nay, ngày 21 tháng 01 năm 2018, Ban chấp hành Hội kế toán Đồng Nai tiến hành họp phiên thường xuyên tháng 01/2018 với chương trình như sau:

I.   THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1.   Người chủ trì: Ô Trần Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hội

2.   Thư ký: ThS. Nguyễn Nam Hải – Phó trưởng ban Kiểm soát

3.   Thành phần tham dự:

 • Ông Hồ Sỹ Liên - Phó Chủ tịch Hội
 • ThS. Quách Nguyễn Ân Điển – Phó Chủ tịch Hội
 • Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch Hội
 • Ông Vũ Đức Lý – UVBCH Hội
 • ThS. Nguyễn Đình Sáng – UVBCH Hội
 • ThS. Nguyễn Hữu Tân – UVBCH Hội
 • Ông Trần Nghĩa Sỹ - Vắng mặt
 • Bà Nguyễn Thị Lan
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Vắng mặt
 • Ông Trần Quốc Hưng - Vắng mặt
 • Ông Trần Văn Hùng - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Trường Sơn - Vắng mặt
 • Ông Trần Việt Cường - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Tri Tân - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Văn Hải - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Thế Khang - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Văn Sơn - Vắng mặt

Như vậy, số thành viên có mặt là 7/17 ủy viên, đạt 41%. Thành viên vắng mặt 10/17. Theo quy định, không thể tổ chức họp BCH được, tuy nhiên, các thành viên có mặt vẫn quyết định tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Hội mở rộng, vì số ủy viên BTV Hội vẫn đạt 57% (4/7 ủy viên BTV Hội).

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN.

 • Địa điểm: Văn phòng Hội Kế toán Tỉnh Đồng Nai
 • Thời gian:  Vào lúc 08h30 ngày 21 tháng 01 năm 2018

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Đầu tiên, Ô Trần Ngọc Hoàng nêu các nội dung cuộc họp ngày 21/1/2018 mà trọng tâm là tổ chức Buổi Tọa Đàm tại trường Đại học Đồng Nai vào ngày 3/2/2018. Sau đó, gợi ý các thành viên tham dự cuộc họp cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất các vấn đề sau:

 1. Kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm vào ngày 3/2/2018.
 2. 1 Nội dung buổi tọa đàm.
  • Buổi tọa đàm sẽ được tổ chức vào ngày 03/02/2018 tại trường Đại học Đồng Nai;
  • Thành phần tham dự là các hội viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và các thành viên khác đang làm công tác kế toán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
  • Số lượng người tham dự dự kiến là khoảng 100 người;
  • Nội dung của buổi Tọa đàm với chủ đề: Những nội dung chủ yếu và những điểm cần lưu ý để tránh sai sót khi lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN và Quyết toán thuế TNCN năm 2017.
 3. 2 Phân công phục vụ buổi Tọa đàm.
 • Chủ trì buổi Tọa đàm gồm các Ô có tên sau: Ô Trần Ngọc Hoàng, Ô Nguyễn Ngọc Tuấn, Ông Hồ Sỹ Liên, Ô Quách Nguyễn Ân Điển
  • Ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ban đối ngoại được giao nhiệm vụ liên hệ trường Đại học Đồng Nai để mượn Hội trường. Gửi thư mời đến Sở tài chính Đồng Nai, Cục thuế Đồng Nai trước ngày 31/01/2018. Rút kinh nghiệm từ lần Tọa đàm trước, để có phòng tổ chức buổi Tọa đàm tương đối đẹp và khang trang, đề nghị Ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Thầy Khang Trưởng Khoa Kinh tế trường ĐH Đồng Nai để bố trí phòng. Hoàn thành trước 02/02/2018.
  • Ông Vũ Đức Lý và cô Hiền post thư mời tham dự buổi Tọa đàm lên trang website của Hội để Hội viên và những người quan tâm họ biết và đăng ký đông đủ và kịp thời. Hoàn thành trước ngày 25/01/2018. Cần trực điện thoại và lập danh sách những người, đơn vị đăng ký tham dự, sau đó, cô Hiền báo cáo lại cho BCH Hội chậm nhất vào ngày 01/02/2018 để biết.
  • Ông Quách Nguyễn Ân Điển và Ban Tư Vấn được giao nhiệm vụ trình bày các nội dung tóm tắt bằng Powerpiont tại buổi Tọa đàm, chủ động phân công viết và trình bày các tham luận, chốt lại là 03 tham luận (trên cơ sở dự thảo bảng phân công ngày 17/01/2018 đã gửi) nội dung cần ngắn gọn mang tính gợi mở, thời lượng trình bày 03 tham luận tối đa là 45 phút, thời gian còn lại khoảng 120 phút, tập trung cho việc thảo luận, trao đổi và trả lời câu hỏi do các hội viên và người tham dự đặt ra. 03 tham luận sau khi chuẩn bị xong, cần gửi cho các ỷ viên trong BCH trước ngày Chủ nhật 28/02/2018 để góp ý, bổ sung cho hoàn chỉnh.
  • Ban trả lời các câu hỏi đặt ra tại buổi Tọa đàm gồm: Các thành viên chủ trì buổi Tọa đàm, các thành viên Ban tư vấn, Ô Trần Nghĩa Sỹ, Bà Nguyễn Thị Lan.
  • Việc làm 01 băng rôn treo trước cơ sở III trường ĐH Đồng Nai, chuẩn bị nước uống, hoa... giao cho cô Hiền thực hiện như các lần Tọa đàm trước.
  • Việc in tài liệu phát cho các Hội viên và đại biểu đến tham dự Tọa đàm, đề nghị Ông Vũ Đức Lý giúp cho Hội, khoảng 100 bộ tài liệu.
  • Đề nghị Hội viên là tổ chức các công ty hành nghề kế toán, kiểm toán, thuế, các trường ĐH, CĐ trên địa bàn bố trí ít nhất 03 người/tổ chức đến tham dự buổi Tọa đàm góp phần cho số lượng người tham dự tương đối đông đủ.
  • Đề nghị các Hội viên chủ động thông báo và mời gọi những đồng nghiệp, bạn bè... đang công tác trong lĩnh vực kế toán, thuế nhưng chưa phải là Hội viên cùng đến tham dự buổi Tọa đàm.

2 Tổ chức Lễ tất niên Hội Kế Toán tỉnh Đồng Nai.

Nhằm tăng cường mối quan hệ, giao lưu giữa các Hội viên trong Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai, giữa Hội viên và người chưa phải là Hội viên Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai, BTV Hội nhất trí với đề xuất của Ông Nguyễn Ngọc Tuấn là sẽ tổ chức Lễ tất niên ngay sau khi kết thúc Buổi Tọa đàm vào ngày 3/2/2018.

- Địa điểm tổ chức: tại Nhà hàng Hoàng Lộc, đường Võ Thị Sáu, trên đường đi qua quán Ghita

- Giao cho Ban Đối ngoại liên hệ, đặt hàng tại Nhà hàng này. Tại buổi Tọa đàm, trước khi nghỉ giải lao giữa giờ, phân công cho Ô Nguyễn Ngọc Tuấn thông báo mục đích, ý nghĩa của buổi Lễ Tất niên để mọi người biết và hưởng ứng tham gia. Cô Hiền được phân công ghi danh sách những người tham gia Lễ Tất niên và thu tiền đóng góp tại chỗ của những người đăng ký.

- Về kinh phí tổ chức: kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của mọi người kể cả những người muốn tham dự tiệc Tất niên nhưng chưa phải là Hội viên chính thức. Mức đóng góp là 300.000 đ/người. Nếu có phát sinh thêm, Hội sẽ sử dụng Quỹ chung của Hội để bù đắp hoặc kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ.

 1. Tổ chức cuộc thi Thiết kế logo cho Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai.

Ông Vũ Đức Lý nêu quan điểm, muốn tổ chức cuộc thi thiết kế Logo, nhằm tìm ra một Logo mang nhiều ý nghĩa và triết lý hoạt động của Hội Kế Toán tỉnh Đồng Nai.

Ông Hồ Sĩ Liên nêu quan điểm đồng ý với ý kiến trên và để khuyến khích sự sáng tạo, trân trọng giá trị cống hiến của những người tham gia, đề nghị phải có giải thưởng cho người thiết kế logo được chọn.

Ô Trần Ngọc Hoàng kết luận: tổ chức cuộc thi thiết kế Logo là cần thiết, cần làm ngay. Giao cho Ông Vũ Đức Lý và Ban vận hành trang Web Hội soạn thông báo nêu mục đích, ý nghĩa của cuộc thi thiết kế Logo Hội sau đó post lên Website Hội để mọi người biết và tham gia, đối tượng tham gia thi thiết kế là không hạn chế. Hạn chót post lên Website là 03/02/2018. Thời giam chậm nhất nhận bài là 31/03/2018. Sau đó, tại cuộc họp BCH Hội tháng 4/2018, BCH sẽ xem xét, đánh giá và chọn ra bài thi thiết kế Logo có ý nghĩa nhất. Cuộc thi chỉ có 01 giải thưởng duy nhất là 02 (hai) triệu đồng cùng với giấy khen của Chủ tịch Hội.

 1. Củng cố văn phòng Hội và xử lý các UVBCH thường xuyên vắng họp.

Ô Trần Ngọc Hoàng đọc quy chế Hội cho mọi thành viên tham dự cuộc họp được nắm rõ hơn về quy chế hoạt động và cơ chế bãi miễn chức vụ trong Hội, mọi người lắng nghe và hiểu rõ. Sau đó, Ô Hoàng nêu quan điểm cần xem xét, nhắc nhở các UVBCH thiếu trách nhiệm với công tác xây dựng Hội, thường xuyên vắng họp, không đóng góp cho sự phát triển của Hội. Điển hình như: Ông Nguyễn Văn Sơn, Ông Nguyễn Tri Tân... Mặt khác, cần xem xét bổ sung vào BCH Hội những Hội viên đang rất tích cực đóng góp cho các mặt hoạt động của Hội. Điển hình như: Ô Nguyễn Nam Hải, bà Nguyễn Thị Lan...

Ô Nguyễn Hữu Tân,  Ô Quách Nguyễn Ân Điển nêu quan điểm: nên thông báo đến những thành viên hay vắng mặt và ít đóng góp cho Hội được biết những vấn đề trên. Nếu họ biết và có sự điều chỉnh tích cực thì tuyên dương  nhưng nếu không có sự chuyển biến thì cần xử lý theo Điều lệ Hội.

Ô Trần Ngọc Hoàng kết luận: sẽ gọi điện động viên nhắc nhở những ủy viên BCH còn thường xuyên vắng mặt tại các cuộc họp trong thời gian qua, tìm hiểu nguyên nhân vỉ sao? Đến cuộc họp tháng 3/2018 sẽ chính thức đưa ra BCH để xem xét quyết định.

 1. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ kế toán và giao lưu với Hội Kế toán TPHCM.

Ô Trần Ngọc Hoàng nêu kế hoạch hoạt động Hội trong thời gian tới, trong đó sẽ lên kế hoạch kết hợp giữa Hội Kế toán Đồng Nai với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán thuấ Đồng Nai tổ chức đào tạo nghiệp vụ kế toán cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu nâng cao kỹ năng, kiến thức kế toán tài chính của mình. Giao cho Ban Đào tạo lập kế hoạch và trình bày tại cuộc họp tháng 4/2018 của BCH để thông qua. Bên cạnh đó, tổ chức đi giao lưu, học hỏi với Hội Kế toán TPHCM ít nhất được 01 lần trong năm 2018. Giao cho Ban Đối ngoại lập kế hoạch và trình bày tại cuộc họp tháng 4/2018 của BCH để thông qua..

Mọi người lắng nghe và đồng ý với kế hoạch trên.

 1. Một số vấn đề khác

(i) Về trang Website của Hội

            Trang Website của Hội, thời gian qua mặc dù liên tục được cải tiến, có nhiều cá nhân đã tham gia và dành khá nhiều công sức để Website Hội đi vào vận hành phục vụ cập nhật thông tin kịp thời. Tuy nhiên, Website Hội vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của các Hội viên cả về hình thức và nội dung. Trước tình hình này và theo đề xuất của một số Ủy viên BCH, nay Ban thường vụ Hội chính thức giao việc nâng cấp, cải tiến cả hình thức và nội dung trang Website Hội cho Ô Quách Nguyễn Ân Điển (chủ trì) và các Ô Vũ Đức Lý, Nguyễn Đình Sáng, Trần quốc Hưng, Trần văn Hùng để thực hiện. Việc nâng cấp, cải tiến trang Website Hội có thể thuê ngoài thực hiện. Kinh phí trang trải, sử dụng quỹ Hội. Cần triển khai càng sớm càng tốt vì đây là bộ mặt của Hội. Hoàn thành chậm nhất vào 30/04/2018.

(ii) Về thư ký viết các Biên bản cuộc họp

Ô Trần Ngọc Hoàng trình bày về thư ký Hội, thực tế thời gian qua, BCH Hội có phân công cho cô Thúy là người thực hiện việc ghi chép các Biên bản họp của BCH Hội cũng như Biên bản các buổi Tọa đàm. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, cô Hiền chưa thể làm được nhiệm vụ này. Từ đó, làm ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của Hội. Do vậy, việc có một Hội viên trong Hội tự nguyện đứng ra làm thư ký ghi chép các Biên bản họp của BCH Hội cũng như Biên bản các buổi Tọa đàm là rất cần thiết. Chủ tịch Hội kêu gọi và hoan nghên tinh thần trách nhiệm và tự nguyện của bất cứ hội viên nào vào vị trí Thư ký Hội. Nếu có thể được thì báo cho chủ tịch Hội càng sớm càng tốt. Riêng cô Hiền, sẽ tiếp tục học hỏi thêm để đảm nhận vị trí Thư ký Hội lâu dài sau này. Các công việc VP Hội, cô Hiền vẫn đảm nhận bình thường.

(iii) Về làm mẫu Giấy chứng nhận và thẻ Hội viên

            Trên cơ sở góp ý của các Ủy viên BCH Hội, giao cho Ô Vũ Đức Lý hoàn chỉnh và cho in Giấy chứng nhận (đối với tập thể) và thẻ Hội viên (đối với cá nhân) đợt 1. Hoàn thành trước 03/02/2018. Phấn đấu vào ngày 03/02/2018 tổ chức buổi Tọa đàm sẽ phát Giấy chứng nhận (đối với tập thể) và thẻ Hội viên (đối với cá nhân) cho khoảng 10 tổ chức và cá nhân là Hội viên tiêu biểu của Hội để góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Hội.

Sau khi nghe và đọc lại Biên bản cuộc họp, các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau và lưu tại Văn phòng Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11giờ 30 cùng ngày.

                        Thư ký                                                                                                             Chủ trì Hội nghị

 

 

                  Nguyễn Nam Hải                                                                                                  Trần Ngọc Hoàng

Hoạt động khác