UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KẾ TOÁN TỈNH ĐỒNG NAI                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

         Số: 02/2018/BB-DAA                                                                                               

 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH LẦN 02/2018

Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2018, Ban chấp hành Hội kế toán Đồng Nai tiến hành họp phiên thường xuyên tháng 03/2018 với chương trình như sau:

I.   THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1.   Người chủ trì: TS. Trần Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hội

2.   Thư ký: ThS. Nguyễn Nam Hải – Phó trưởng ban Kiểm soát

3.   Thành phần tham dự:

 • Ông Hồ Sỹ Liên - Phó Chủ tịch Hội
 • ThS. Quách Nguyễn Ân Điển – Phó Chủ tịch Hội
 • Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Vắng mặt
 • Ông Vũ Đức Lý – UVBCH Hội
 • ThS. Nguyễn Đình Sáng  - Vắng mặt
 • ThS. Nguyễn Hữu Tân – UVBCH Hội
 • Ông Trần Nghĩa Sỹ - Phó Chủ tịch Hội
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Vắng mặt
 • Ông Trần Quốc Hưng – UVBCH Hội
 • Ông Trần Văn Hùng - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Trường Sơn - Vắng mặt
 • Ông Trần Việt Cường - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Tri Tân - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Văn Hải - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Thế Khang - Vắng mặt
 • Ông Nguyễn Văn Sơn - Vắng mặt.
 • Bà Nguyễn Thị Lan  Hội viên

Như vậy, số thành viên có mặt là 6/17 ủy viên, đạt 35%. Thành viên vắng mặt 11/17. Theo quy định, không thể tổ chức họp BCH được, tuy nhiên, các thành viên có mặt vẫn quyết định tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Hội mở rộng, vì số ủy viên BTV Hội vẫn đạt 57% (4/7 ủy viên BTV Hội).

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN.

 • Địa điểm: Văn phòng Hội Kế toán Tỉnh Đồng Nai
 • Thời gian:  Vào lúc 08h30 ngày 25 tháng 03 năm 2018

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Đầu tiên, Ô Trần Ngọc Hoàng nêu các nội dung cuộc họp ngày 25/3/2018 mà trọng tâm là đẩy mạnh chương trình hoạt động của các Ban trong năm 2018, nhất là công tác đào tạo và tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội vào ngày 21/4 hàng năm. Sau đó, gợi ý các thành viên tham dự cuộc họp cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất các vấn đề sau:

1. Về chương trình hoạt động của các Ban trong năm 2018.

BCH Hội thống nhất yêu cầu các Trưởng ban xây dựng chương trình hoạt động của Ban trong năm 2018, xây dựng chi tiết theo quý gửi lại cho BCH và cô Hiền chậm nhất vào 30/04/2018. Đặc biệt không phải chỉ xây dựng trên giấy mà cần có giải pháp triển khai, phân công thực hiện cụ thể trong thực tế nhằm đảm bảo cho hoạt động của Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai năm 2018 thực sự phong phú và sôi động. Lưu ý: các trưởng ban có thể bổ sung thêm các thành viên có năng lực tham gia vào Ban, báo cáo cho Ban TV Hội để có thông báo công nhận trên website Hội.

2. Về tổ chức đào tạo nghiệp vụ kế toán.

Ô Trần Ngọc Hoàng nêu kế hoạch tuyển sinh và đào tạo các khóa nghiệp vụ trong thời gian tới, giao cho Ban Đào tạo và Ban Tư vấn lên kế hoạch chi tiết nhằm xây dựng chương trình đào tạo và kế hoạch tuyển sinh, phối hợp với các thành viên khác trong Hội xây dựng đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm hành nghề. Cụ thể:

- Về chiêu sinh:

Dự kiến mở các lớp: Lớp kế toán thực hành căn bản dành cho các SV mới tốt nghiệp ra trường, lớp nâng cao dành cho các KTT các DN vừa và nhỏ và lớp kế toán chuyên đề cao cấp dành cho các KTT các DN lớn và DNFDI.

 • Về đội ngũ giáo viên: Hội kêu gọi sự tham gia nhiệt tình của các anh chị có kinh nghiệm thực tế trong BCH mở rộng của Hội cùng tham gia, điển hình như: Cô Lan, A Điển, A Sơn, A Hưng, A sáng, A Liên, A Sỹ...
 • Về chương trình đào tạo, Ô Hoàng sẽ đưa ra đề cương đào tạo cho từng loại lớp học, sau đó phân công người viết nội dung đào tạo theo đề cương đã thống nhất đưa ra.
 • Về học phí: trước mắt chỉ thu để đảm bảo có nguồn bù đắp chi phí điện nước và trả thù lao cho giáo viên, người theo dõi lớp học, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, từng bước nâng cao uy tín của Hội trong công đồng doanh nghiệp và mọi người. Khi đã có đủ kinh nghiệm và cơ sở vật chất tốt, khi đó sẽ thu học phí theo giá thị trường.

Các ý kiến đóng góp:

* Ông Hồ Sỹ Liên: nêu quan điểm, nên tập trung vào các đối tượng là các KTT  trong doanh nghiệp, vì trong quá trình làm việc, điều hành, họ không có nhiều thời gian để cập nhật kiến thức, Hội nên tập trung vào các mảng như cập nhật kiến thức về thuế, báo cáo tồn kho, hải quan, Các nghị định và một số văn bản mới...

* Ông Nguyễn Hữu Tân nêu quan điểm, cần hỗ trợ học sinh, sinh viên đang theo học ngành kế toán tài chính trong tỉnh, Hội nên là cầu nối uy tín để trở thành một trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và giới thiệu việc làm, góp phần thúc đẩy, nâng cao tay nghề kế toán tại tỉnh nhà.

* Ông Trần Quốc Hưng nêu quan điểm, trong quá trình đào tạo, hướng dẫn thì cũng cần phải gắn thêm phần lý thuyết vào nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

* Ông Trần Nghĩa Sỹ đồng ý về vấn đề đào tạo được đưa ra.

Ý kiến kết luận: Hội sẽ triển khai việc tổ chức đào tạo kế toán và thuế thực hành trên cơ sở rút ra từ các ý kiến đóng góp của các thành viên trong BCH mở rộng. Giao cho Ô Hoàng chủ trì việc này. Hoàn thành đề cương đào tạo trong tháng 4/2018, giao cho các thành viên tham gia đội ngũ giáo viên xây dựng nội dung đào tạo hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6/2018. Khoảng cuối tháng 5 sẽ có thông báo chiêu sinh lớp học, nếu có đủ lượng học viên sẽ tổ chức học vào cuối tháng 6/2018.

Ngoài ra, Ô Trần Ngọc Hoàng còn nêu quan điểm về nghiên cứu và đào tạo nghề nghiệp kế toán tài chính tại tỉnh Đồng Nai trong tương lai. Với lực lượng nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán Tài chính, Hội Kế Toán tỉnh Đồng Nai đủ điều kiện và năng lực để thành lập một Viện Nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Hội, góp phần thúc đẩy sáng tạo nghiên cứu khoa học và hướng dẫn, cập nhật, đào tạo những kiến thức mới cho lực lượng lao động hành nghề Kế toán tại tỉnh Đồng Nai. Các thành viên tham dự đều lắng nghe và đồng ý với tầm quan trọng của việc thành lập Viện. Tất cả đều nhất trí thông qua và giao cho Ông Nguyễn Nam Hải tìm hiểu và hoàn thiện thủ tục để thành lập Viện khi có cơ hội.

3. Về triển khai các công việc trên trang Web Hội.

Trước tiên A Lý trình bày một số vấn đề sau:

- Vừa qua, chúng tôi gồm: A Lý, A Điển, A Hưng, A Sáng đã ủng hộ Hội 05 trđ để thuê đối tác chuyên nghiệp thiết kế lại trang website Hội, so với trước đây, sau khi được thiết kế lại, trang website Hội đã phong phú hơn và hấp dẫn hơn, được nhiều hội viên và DN bên ngoài quan tâm hơn. Đó là thành công bước đầu, tuy nhiên để vận hành trang website hiệu quả hơn, tôi đề nghị: Lãnh đạo Hội cần phân công người hỗ trợ kiểm duyệt thông tin cùng với tôi trước khi chính thức đưa lên trang Web Hội vì đòi hỏi thông tin đã đưa lên rồi là phải chính xác, đầy đủ, nó phản ánh tầm nhìn và trình độ nghề nghiệp của BCH chúng ta, rất mong BCH Hội quan tâm.

* Ông Trần Quốc Hưng cho rằng: Trang website Hội hiện nay tốt hơn trước. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và kịp thời đề nghị thông tin chính thống (từ Quốc hội, chính phủ, Bộ tài chính, Tổng cục thuế...) gửi trực tiếp cho Tôi và A Lý để post lên trang web hội kịp thời nhằm đảm bảo tính thời sự.

* Ô Trần Ngọc Hoàng, vừa qua, tôi thấy A lý rất có trách nhiệm trong mọi công việc của Hội, từ tham gia, in ấn tài liệu các cuộc Hội thảo đến làm trang Web Hội, hiệu quả làm việc tốt. Do vậy để tạo động lực cho A Lý tiếp tục phát huy sức mạnh, đóng góp nhiều cho tôi. Hơn nữa, thời gian qua, A Hùng là trưởng ban Ban truyền thông và sự kiện Hội cũng thường xuyên bận rộn, tham gia họp BCH ít, mặc dù đều có xin phép vắng, không có thời gian nhiều dành cho việc vận hành trang Web Hội. Do vậy, nên chăng xem xét bố trí A Lý là trưởng ban Ban truyền thông và sự kiện Hội. Như vậy, sẽ hợp lý hơn, tôi phát biểu vì lợi ích chung của Hội, chắc A Hùng cũng sẽ hiểu và đồng ý. Khi đó, A Hùng sẽ là Phó ban Ban truyền thông và sự kiện Hội, vẫn đóng góp được cho Hội nhưng trách nhiệm sẽ giảm đi, đỡ áp lực cho anh ấy

* Ông Trần Nghĩa Sỹ: Riêng trường hợp bố trí A Lý phụ trách Ban truyền thông và sự kiện Hội, cần có ý kiến của A Hùng để đảm bảo quy trình.

* Ý kiến kết luận:

- BCH Hội hoan nghênh và cám ơn A Lý, A Điển, A Hưng, A Sáng đã ủng hộ Hội 05 trđ để thiết kế lại trang website Hội phong phú và hấp dẫn hơn trước đây.

- Để vận hành trang Web Hội thời gian tới kịp thời, có chất lượng và tạo hiệu ứng lan tỏa, BCH Hội thống nhất phân công việc cập nhật, duyệt bài trước khi đăng trên trang Web Hội như sau:

- Thông tin chính thống (từ Quốc hội, Chính phủ, Bộ tài chính, Tổng cục thuế...) gửi trực tiếp cho A Hưng và A Lý để post lên trang web hội kịp thời nhằm đảm bảo tính thời sự.

- Về vấn đề lĩnh vực, chuyên môn kế toán, thuế..., thì phân công như sau: (i) kiểm duyệt bài về kế toán, kiểm toán, giao cho Ô Hoàng, Ô Điển, Ô Sỹ kiểm trước khi đăng bài, (ii) kiểm duyệt bài liên quan đến thuế, giao cho Ông Liên, cô Lan kiểm trước khi đăng bài. (iii) Về định hướng nghề nghiệp kế toán, thuế và các bài thơ ca, tiểu phẩm cười... giao cho Ô Hoàng, Ô Lý kiểm trước khi đăng bài.

- Việc củng cố hoàn thiện Ban truyền thông và sự kiện Hội, BCH sẽ có quyết định trong kỳ họp tháng 4/2018

4. Xử lý các UVBCH thường xuyên vắng họp và bổ sung thành viên mới.

Ô Trần Ngọc Hoàng đôn đốc các thành viên trong Ban chấp hành nhanh chóng tiến hành việc bãi miễn một số thành viên có nhiều tháng liên tiếp không tham gia họp BCH và kiện toàn lại bộ máy quản lý Hội, trong đó trọng tâm là;

-  Xem xét bãi miễn UVBCH Hội đối với Ô Nguyễn Văn Sơn. Thực chất, Ô Sơn cũng đã bày tỏ nguyện vọng xin rút khỏi BCH Hội do quá bận rộn với công việc. Do vậy, việc bãi miễn là hợp lý.

-  Đề nghị bầu bổ sung Ông Nguyễn Nam Hải và bà Nguyễn Thị Lan vào Ban chấp hành Hội. Vì đây là 02 thành viên có năng lực và trách nhiệm với Hội

* Ý kiến kết luận: BCH Hội sẽ có quyết định bãi miễn và bầu bổ sung các thành viên mới vào BCH Hội trong kỳ họp tháng 4/2018.

5. Tổ chức cuộc thi Thiết kế logo cho Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai.

Ô Trần Ngọc Hoàng đôn đốc các thành viên được phân công trong việc tổ chức và quản lý cuộc thi thiết kế Logo cho Hội nhanh chóng, khẩn trương trình phương án và kế hoạch tổ chức. Trong đó, phân công cho Ông Lý thông báo cuộc thi trên website và Facebook Hội, hạn chót đăng thông báo là ngày 12/04/2018. Hạn chót nhận bài là 12/06/2018. Công bố kết quả bình chọn vào ngày họp BCH hội tháng 6/2018. Giải thưởng chỉ có một giải duy nhất là: Bằng khen và 2 triệu đồng, ...

Mọi người có mặt đều đồng ý thông qua.

6. Tổ chức Tiệc Kỷ niệm ngày thành lập Hội Kế Toán tỉnh Đồng Nai.

Nhằm tăng cường mối quan hệ, giao lưu giữa các Hội viên trong Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai, giữa Hội viên và người chưa phải là Hội viên Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai, BTV Hội nhất trí với đề xuất của Ông Trần Nghĩa Sỹ là sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành lập Hội ngay sau khi kết thúc Buổi Họp BCH Hội vào ngày thứ bảy 21/04/2018. Nhất trí giao cho Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tham mưu lên kế hoạch tổ chức, chọn địa điểm tổ chức, chậm nhất là đến ngày 12/4/2018 thì báo cáo BTV Hội nhằm kịp thời tổ chức và phát giấy mời.

Khách mời gồm: Sở Tài chính, Cục thuế Đồng Nai, VP UBND tỉnh, các đơn vị tài trợ Hội, các Hội viên tập thể Hội. Khoảng 12 khách mời

Do VP Hội có hạn chế nên sẽ mời khách đến thẳng địa điểm nơi đặt tiệc, mời có mặt vào lúc 11 giờ00 ngày 21/04/2018.

Giao cho A Tuấn làm thư mời gửi đến các cơ quan khách mời chậm nhất đến 13/04/2018 gửi xong.

Mọi người có mặt đều biểu quyết thông qua.

7. Một số vấn đề khác.

- Nhất trí tham gia làm Thành viên của Hội Kế toán Việt Nam và Hội Doanh Nghiệp tỉnh Đồng Nai. Giao cho A Liên làm thủ tục và ký thay Chủ tịch Hội trên các mẫu giấy tham gia.

- In giấy chứng nhận Hội viên cho các thành viên đã đăng ký.

- Về Hội phí: Theo báo cáo của cô Hiền, tính đến 20/03/2018 mới có 14 HV đóng Hội phí 2018. Để nắm chắc được số lượng Hội viên đã tham gia Hội, Ô Hoàng và cô Hiền sẽ soạn thông báo nhắc nhở các Hội viên đóng Hội phí năm 2018. Thông báo sẽ post lên Web Hội chậm nhất vào ngày 10/04/2018.

Sau khi nghe và đọc lại Biên bản cuộc họp, các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau và lưu tại Văn phòng Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11giờ 30 cùng ngày.

                     Thư ký                                                                                                 Chủ trì Hội nghị

                     Đã ký                                                                                                          Đã ký

            Nguyễn Nam Hải                                                                                          Trần Ngọc Hoàng

Hoạt động khác