Sau khi khi tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ I vào tháng 4 năm 2017, đến nay các nội dung trong khuôn khổ hoạt động tại nhiệm kỳ I đã kết thúc, theo quy định của pháp luật về hội, Điều lệ hội, Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành thực hiện đại hội cho nhiệm kỳ II trong tháng 10/2022.

Thông qua văn bản xin phép của hội, ngày 14/10/2022 UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 11025/UBND-KGVX về việc chấp thuận cho Hội Kế toán tỉnh tiến hành tổ chức đại hội. Do đó chương trình đại hội sẽ chính thức được tổ chức trong tuần cuối tháng 10/2022 (chi tiết sẽ được BCH hội họp thống nhất và thông tin cụ thể đến hội viên chậm nhất ngày 20/10/2022)./.

Công văn số 11025/UBND-KGVX Về việc chấp thuận cho Hội kế toán tổ chức đại hội nhiệm kỳ II

 

Hoạt động khác