Hội Kế toán tỉnh Đòng Nai tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai - Số 57, Phạm Văn Thuận, P Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian: 10 giờ 00 ngày thứ bảy 19/12/2020.

Hoạt động khác