• Miễn lệ phí môn bài 1 - 3 năm đầu với DN thành lập mới hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  Miễn lệ phí môn bài 1 - 3 năm đầu với DN thành lập mới hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  - Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

  + Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

  + Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra sản xuất, kinh doanh...

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

 • MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ 2018

  MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ 2018

  Để giúp các Hội viên tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho kỳ kê khai, nộp thuế năm 2018. Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai cung cấp bộ tài liệu tham khảo gồm các nội dung như sau:

 • Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

  Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

  Ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo nội dung TT thì DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu sẽ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế. Chỉ cần thực hiện các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật thuế. Và thực hiện các nội dung khác như lao động tiền lương, các khoản nộp theo lương..., lập các báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho mục địch quản lý doanh nghiệp.

 • NGHỊ ĐỊNH 119/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  NGHỊ ĐỊNH 119/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định;

  Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

 • Tổng hợp văn bản hợp nhất các thông tư về thuế đến tháng 6/2018

  Tổng hợp văn bản hợp nhất các thông tư về thuế đến tháng 6/2018

  Nhằm giúp thuận lợi và nhanh chóng, chính xác hơn trong việc tra cứu/vận dụng văn bản hướng dẫn các Luật về thuế, Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai gởi đến Hội viên hệ thống các văn bản hợp nhất mới nhất, đã được Bộ Tài chính hợp nhất và ban hành, đang có hiệu lực áp dụng trong năm 2018.

  [Văn bản hợp nhất là tập hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung từ các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành trước đó nhằm góp phần bảo đảm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trở nên đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành...]

 • Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi

  Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi

  Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi đề xuất trao quyền điều tra, khởi tố cho công chức thuế nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  “Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan thuế, công chức thuế có thẩm quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chức điều tra hình sự”

 • NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

  NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

  Người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính phải lập và gửi báo cáo tài chính đến các cơ quan quản lý... Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp báo cáo tài chính theo mẫu biểu báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì phải gửi lại báo cáo tài chính theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

 • (Hải quan) Xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố

  (Hải quan) Xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố

  Nhằm hỗ trợ người nộp thuế xác nhận thông tin đã nộp tiền ngay sau khi được Ngân hàng thương mại (dưới đây được gọi tắt là NHTM) đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) với Tổng cục Hải quan trừ tiền nộp thuế, để không ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng trong trường hợp NHTM đã trừ tiền từ tài Khoản của người nộp thuế tại Corebanking của NHTM phối hợp thu, nhưng hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố nên không gửi thông tin đã nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm xử lý của các đơn vị trong tổ chức phối hợp thu NSNN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan, các NHTM thống nhất thực hiện như sau

 • Tổng cục Thuế ban hành Quy trình về bán, cấp hóa đơn lẻ

  Tổng cục Thuế ban hành Quy trình về bán, cấp hóa đơn lẻ

  Ngày 16/04/2018 Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT thống nhất áp dụng trong toàn ngành, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế...

 • Ebook Tổng hợp văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB và Quản lý thuế

  Ebook Tổng hợp văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB và Quản lý thuế

  Ứng dụng nhằm giúp nhanh chóng, dễ dàng trong việc tra cứu quy định, hướng dẫn về các lĩnh vực thuế cơ bản như: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB và Quản lý thuế.