Để giúp các Hội viên tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho kỳ kê khai, nộp thuế năm 2018. Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai cung cấp bộ tài liệu tham khảo gồm các nội dung như sau:

PHẦN 1 - MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ 2018

- I. THUẾ GTGT

- II. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

- III. THUẾ TNDN

- IV. HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

- V. THUẾ TNCN

- VI. QUẢN LÝ THUẾ

PHẦN 2 - HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ

- I. QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

- II. QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

PHẦN 3 GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI ÁP DỤNG TỪ NĂM 2019.

=> Chi tiết tài liệu, vui lòng xem và tải về tại đây

Hi vọng những thông tin liên quan sẽ giúp ích và ACE Hội viên sẽ hoàn thành tốt nhất công việc trong kỳ quyết toán thuế năm 2018./.


(Tài liệu được Cục thuế TP. HCM biên soạn)

Văn bản khác