Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Một số quy định điển hình như:

Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày
- Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
a ) Nộp hồ sơ khai thuế quả thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày; 
b ) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định tử 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
c ) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
d ) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.
....

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hóa đơn
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, chảy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chúng mình việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giặm nhẹ.
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ. 
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khai báo mất, cháy, hàng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
a ) Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 06 ngày trở lên, kể từ ngây hết thời hạn khai báo theo quy định; 
b ) Không khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn. 
...

Nghị định sẽ có hiệu lực thì hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

Chi tiết Nghị định 125/2020/NĐ-CP tại đây

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Văn bản khác