Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 15/10/2020).

Chi tiết Nghị định số 122/2020/NĐ-CP tại đây.

Đáng chú ý là theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP, các biểu mẫu như: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Kể từ ngày 15/10/2020, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh./.

Danh sách biểu mẫu

Phụ lục I-1 xem tại đây.
Phụ lục I-2 xem tại đây.
Phụ lục I-3 xem tại đây.
Phụ lục I-4 xem tại đây.
Phụ lục I-5 xem tại đây.
Phụ lục II-11 xem tại đây.

Văn bản khác