• Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi

  Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi

  Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi đề xuất trao quyền điều tra, khởi tố cho công chức thuế nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  “Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan thuế, công chức thuế có thẩm quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chức điều tra hình sự”

 • NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

  NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

  Người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính phải lập và gửi báo cáo tài chính đến các cơ quan quản lý... Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp báo cáo tài chính theo mẫu biểu báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì phải gửi lại báo cáo tài chính theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

 • (Hải quan) Xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố

  (Hải quan) Xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố

  Nhằm hỗ trợ người nộp thuế xác nhận thông tin đã nộp tiền ngay sau khi được Ngân hàng thương mại (dưới đây được gọi tắt là NHTM) đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) với Tổng cục Hải quan trừ tiền nộp thuế, để không ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng trong trường hợp NHTM đã trừ tiền từ tài Khoản của người nộp thuế tại Corebanking của NHTM phối hợp thu, nhưng hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố nên không gửi thông tin đã nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm xử lý của các đơn vị trong tổ chức phối hợp thu NSNN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan, các NHTM thống nhất thực hiện như sau

 • Tổng cục Thuế ban hành Quy trình về bán, cấp hóa đơn lẻ

  Tổng cục Thuế ban hành Quy trình về bán, cấp hóa đơn lẻ

  Ngày 16/04/2018 Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT thống nhất áp dụng trong toàn ngành, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế...

 • Ebook Tổng hợp văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB và Quản lý thuế

  Ebook Tổng hợp văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB và Quản lý thuế

  Ứng dụng nhằm giúp nhanh chóng, dễ dàng trong việc tra cứu quy định, hướng dẫn về các lĩnh vực thuế cơ bản như: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB và Quản lý thuế.

 • Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc

  Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
  Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

 • Công văn số 420/CT-TTHT ngày 16/01/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn ủy quyền ký hóa đơn

  Công văn số 420/CT-TTHT ngày 16/01/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn ủy quyền ký hóa đơn

  Cục Thuế tỉnh Đồng Nai trả lời DN về chính sách thuế về việc ủy quyền ký hóa đơn...

 • CV số 404 ngày 15/01/2018 Cục thuế Đồng Nai về Chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

  CV số 404 ngày 15/01/2018 Cục thuế Đồng Nai về Chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

  Cục Thuế tỉnh Đồng Nai trả lời DN về chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia người nước ngoài...

 • Ebook tổng hợp hệ thống văn bản

  Ebook tổng hợp hệ thống văn bản

  Hội kế toán tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 24 tháng 02 năm 2017.

  Với sứ mệnh là Trung tâm điều phối về hoạt động kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế…; Đồng thời là đầu mối hỗ trợ tối đa cho hội viên và doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

 • Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2017

  Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2017

  Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc cập nhật và áp dụng văn bản về pháp luật về thuế; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật Hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế đang còn hiệu lực thi hành sau đây: