Thủ tục gồm các bước cơ bản như sau   Quyết định 829/QĐ-TCT

Bước 1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2014…

+ Kiểm tra CMND hoặc Thẻ căn cước công dân của người được tổ chức KHÔNG kinh doanh giao đi mua hóa đơn (gọi tắt là đi nhận hóa đơn)…

+ Rà soát đối chiếu các thông tin, tài liệu trong hồ sơ với các chỉ tiêu tại Điều 4 và Điều 16 Thông tư 39/2014…

- Đồng thời hướng dẫn người nhận hóa đơn kê khai, xác định các khoản thuế, phí (nếu có) phải nộp theo quy định.

Bước 2. Đóng dấu tiếp nhận hồ sơ; ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng QHS (ứng dụng quản lý hồ sơ) ngay trong ngày đối với hồ sơ đầy đủ.

Bước 3. Lập Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ, trình lãnh đạo Chi cục Thuế phụ trách phê duyệt Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ ngay trong ngày làm việc.

Bước 4. Ngay khi được Lãnh đạo Cục/Chi cục phê duyệt - Hướng dẫn hộ, cá nhân lập chứng từ nộp thuế bằng giấy hoặc điện tử và nộp tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước.

Bước 5. Ngay khi nhận được chứng từ nộp tiền thuế, thực hiện đối chiếu chứng từ nộp thuế với Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ, đảm bảo khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp.

Bước 6. Ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất đầu giờ ngày làm việc tiếp theo, phải chuyển cho Bộ phận Ấn chỉ toàn bộ hồ sơ kèm theo Bản chụp Tờ khai thuế, bản chụp Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ và chứng từ nộp thuế bằng giấy của tổ chức không kinh doanh.

  • Bộ phận Ấn chỉ nhận hồ sơ và thực hiện cấp hóa đơn bán lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh ngay sau khi nhận hồ sơ và không thu tiền bán hóa đơn lẻ. Hướng dẫn người nhận hóa đơn lập đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn. Bộ phận Ấn chỉ phải kiểm tra lại các thong tin do người nhận hóa đơn đã lập để đảm bảo khớp đúng cho tất cả các khâu…

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (16/4/2018).

 Chi tiết Quyết định 829/QĐ-TCT vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

 

Văn bản khác