Chi tiết Nghị định 41/2018/NĐ-CP vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định 41 áp dụng đối với:
- Cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập;
- Hộ kinh doanh, tổ hợp tác vi phạm thì bị xử phạt như cá nhân vi phạm;
- Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ nhà nước quản lý được giao;
- Tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng NSNN;
- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại em Việt Nam;
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
- Tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán; cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán;
- Các tổ chức nước ngoài có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.
Cụ thể về mức phạt:

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

- Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

- Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;

-  Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

- Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên…

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi như:

- Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;

- Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền;

- Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

- Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh theo quy định…
- Ngoài ra theo Nghị định này, hành vi lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; Sổ kế toán không ghi bằng bút mực, ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi không cách dòng; Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

=> Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 và thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013.

Văn bản khác