• Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi BCTC ghi nhận bằng ngoại tệ sang VND theo TT200

    Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi BCTC ghi nhận bằng ngoại tệ sang VND theo TT200

    Nhu cầu chuyển đổi báo cáo tài chính được ghi nhận và trình bày bằng ngoại tệ sang VND là phổ biến đối với rất nhiều DN đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Doanh nghiệp FDI), bài viết sau đây tóm tắt một số điểm được hướng dẫn theo chế độ kế toán hiện hành và cũng được giới hạn trong khuôn khổ phạm vi của năm tài chính từ 2016 đến nay.