Hôm nay, ngày 09/12/2019 Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức khai trương;

Cổng Dịch vụ công Quốc gia ra đời nhằm công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo đó, người dân, doanh nghiệp chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất, một tài khoản duy nhất đều có thể kết nối được đến tất cả các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tại đây, người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp tra cứu, theo dõi trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính, theo dõi việc xử lý các phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính…

Đối với cơ quan nhà nước, Cổng Dịch vụ công quốc gia chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, cổng dịch vụ công, hệ thống điện tử một cửa cấp bộ, cấp tỉnh; hạn chế việc đầu tư dàn trải, cung cấp các nền tảng, dữ liệu về thủ tục hành chính...

Trước mắt sẽ đưa vào 8 nhóm vấn đề hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đó là việc đăng ký khai sinh trực tuyến, cấp bằng lái xe quốc tế, đổi bằng lái xe trong nước, đăng ký hoạt động khuyến mại, vấn đề cấp mới cho điện hạ áp đối với người dân, cấp mới điện trung áp đối với doanh nghiệp và tổ chức... Tất cả các nhóm vấn đề này, người dân có thể truy cập vào địa chỉ www.dichvucong.gov.vn để thực hiện trực tuyến, giảm chi phí và thời gian thực hiện.

- Lộ trình năm 2019 dịch vụ công quốc gia sẽ kết nối, tích hợp cổng DVCQG với cổng DVC và hệ thống một cửa điện tử các Bộ, ngành, địa phương để thí điểm cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến như: Cấp đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế, thông báo thực hiện khuyến mại, đăng ký hoạt động khuyến mại, cấp điện mới từ lưới điện trung áp, cấp điện mới từ lưới điện hạ áp...

- Năm 2020 Tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu;

- Từ năm 2020 trở đi sẽ tăng dần mỗi năm tích hợp 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương.

Hiện tại đối với công dân có thể thực hiện các dịch vụ công tại cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm:

Đối với doanh nghiệp:

Tin tức khác