THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Toạ đàm chuyên đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (Thuế nhà thầu)

 

Kính gửi:  - Uỷ viên BCH Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai

            - Hội viên tổ chức và cá nhân

Thực hiện theo kế hoạch đã được thống nhất tại kỳ họp thường kỳ tháng 5/2020. Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi toạ đàm chuyên đề về các nội dung liên quan đến Thuế hhà thầu, nhằm cập nhật kiến thức đến hội viên của Hội.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian:  Buổi tọa đàm sẽ tổ chức vào lúc 20h00 - 21h00 ngày 21/6/2020;

Địa điểm:  Văn phòng Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai - Số E180, D9, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa;

  1. Nội dung

Trình bày và phân tích tình huống khi vận dụng thực tế đối với các hướng dẫn về Thuế nhà thầu, thông qua những nội dung:

a). Đối tượng áp dụng;

b). Đối tượng không áp dụng;

c). Người nộp thuế;

d). Các loại thuế áp dụng;

e). Đối tượng chịu thuế GTGT;

f). Thu nhập chịu thuế TNDN;

g). Nộp thuế theo PP khấu trừ;

h). Nộp thuế theo PP kê khai trực tiếp;

i). Những sai sót thường gặp phải...

3. Hình thức tổ chức:  Các Uỷ viên được phân công sẽ thực hiện trình bày (bao gồm đặt và phản biện tình huống) để phát trực tiếp thông qua Group Facebook của Hội và tương tác trực tuyến với Hội viên, những người khác có quan tâm đến chuyên đề.

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các Uỷ viên và Hội viên./.

Trân trọng!

_________________________________________________________________________________________________________

Các hội viên, các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến buổi tọa đàm, để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ các số điện thoại sau: 0913 920 960 Mr Lý, 0944 119 770 Mr Điển, 0919 548 402 Mr Hùng.

Tin tức khác