Thư Ngỏ

Về việc cảnh báo hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng, phát hành hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/07/2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) phục vụ Người nộp thuế đến 100% tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai hệ thống HĐĐT đã tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp và người dân (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn,…), tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có hiện tượng một bộ phận người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để thực hiện các hành vi gian lận về HĐĐT. Qua công tác quản lý HĐĐT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã rà soát, phát hiện một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng, phát hành HĐĐT của doanh nghiệp, người nộp thuế đang hoạt động. Từ đó, các đối tượng xuất khống hóa đơn, mua bán hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, kê khai khống chi phí được trừ nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Qua đó ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh, làm mất bình đẳng môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế.

Các đối tượng này thường có hành vi sử dụng hồ sơ giả, lợi dụng ăn cắp thông tin của các doanh nghiệp, người nộp thuế để thực hiện ký hợp đồng mua chữ ký số mới của các đơn vị kinh doanh chữ ký số. Sau khi có chữ ký số mới, các đối tượng thực hiện ký hợp đồng mua HĐĐT của các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT, sau đó thực hiện đăng ký thay đổi thông tin chữ ký số của doanh nghiệp, người nộp thuế thành chữ ký số mới mà đối tượng này đã mua nhằm mục đích chiếm đoạt quyền sử dụng, phát hành hóa đơn mang tên doanh nghiệp, người nộp thuế để xuất khống hóa đơn, buôn bán hóa đơn không hợp pháp cho các doanh nghiệp, người nộp thuế khác, làm giảm nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Trước tình hình trên, để thể hiện quan điểm nhất quán trong đấu tranh xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng HĐĐT không hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường xuyên thực hiện đối chiếu danh sách HĐĐT bán ra thực tế và danh sách HĐĐT bán ra của đơn vị được tra cứu trên Website hóa đơn điện tử dành cho người nộp thuế của Tổng tục Thuế tại địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn. Nếu xảy ra hiện tượng chênh lệch về HĐĐT bán ra nhưng thực tế Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế không giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế thông báo kịp thời cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để có biện pháp xử lý, ngăn chặn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai mong muốn được chia sẻ và đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực thi chính sách pháp luật về thuế, phòng chống gian lận về HĐĐT để tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai trân trọng cảm ơn và thông báo đến Quý Doanh nghiệp và Người nộp thuế trên địa bàn./.

Chi tiết nội dung Thư ngỏ tại đây

Nguồn: Cục Thuế Đồng Nai

Tin tức khác