Do hiện tại ứng dụng HTKK chưa cập nhật mẫu biểu đáp ứng việc lập BCTC theo TT 133/2016/TT-BTC nên Công văn được ban hành nhằm lưu ý nhũng điểm sau:

1. Người nộp thuế (NNT) thuộc đối tượng áp dụng mẫu biểu Báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC vẫn sẽ lập và nộp Báo cáo đến Cơ quan Thuế theo quy định hiện hành;

2. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp và hoàn thành ứng dụng để hỗ trợ NNT nộp hồ sơ qua iHTKK hoặc TVAN vào ngày 23/3/2018.

...

Chi tiết nội dung Công văn 845/TCT-CNTT vui lòng xem và tải tại đây.

Tin tức khác