TỪ NGÀY 08/03/2018: TẤT CẢ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÔNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ THỰC HIỆN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN THÔNG QUA HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ (ETAX) THAY THẾ HỆ THỐNG TNCNONLINE.

Ngày 28/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành văn bản số 691/TCT-CNTT về việc triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử đáp ứng công tác kê khai Quyết toán thuế TNCN năm 2017 áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số có thể kê khai, gửi tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) qua mạng và thay thế hệ thống Quyết toán thuế TNCN (TNCNonline) hiện tại.

Người nộp thuế (NNT) là Doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống Hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK). NNT là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Nội dung triển khai được áp dụng trên phạm vi cả nước kể từ ngày 08/03/2018 đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp MST cho người phụ thuộc mẫu 02TH của cá nhân, tổ chức chưa đăng ký sử dụng Dịch vụ thuế điện tử với cơ quan Thuế.

Đối với tờ khai cấp MST cho NNT thông qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN), các tổ chức chi trả thu nhập vẫn thực hiện gửi trên trang TNCNonline hiện tại. Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp thay thế bằng tờ khai mẫu 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC trên hệ thống Kê khai qua mạng (iHTKK), Hỗ trợ kê khai (HTKK) và Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) trong tháng 04/2018.

Về nội dung Quy trình thực hiện và Hướng dẫn sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) để kê khai QTT TNCN năm 2017, đề nghị các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và các cá nhân trực tiếp kê khai QTT TNCN vui lòng tham khảo tại tệp tin dữ liệu đính kèm bên dưới (Mục Tài liệu hướng dẫn)

Trong thời gian tới, Cục Thuế Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và quy trình do Tổng cục Thuế ban hành. Các thông tin về quá trình triển khai sẽ được Cục Thuế tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người nộp thuế được biết và thực hiện. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan, người nộp thuế có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Trang thông tin điện tử của Cục Thuế Đồng Nai (địa chỉ: http://dongnai.gdt.gov.vn) hoặc liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ. Riêng người nộp thuế do Văn phòng Cục Thuế Đồng Nai quản lý liên hệ hỗ trợ qua các số điện thoại sau:

Phòng Tin học: 0251.3.842.520.

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ: 0251.3.847.835 / 0251.3.847.831.

Phòng Kê khai và Kế toán thuế: 0251.3.847.828.

Cục Thuế Đồng Nai thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện../.

Nguồn: CỤC THUẾ ĐỒNG NAI

Tài liệu hướng dẫn
+ Hướng dẫn dành cho cá nhân
+ Quy trình thực hiện dành cho cá nhân
+ Hướng dẫn dành cho tổ chức chi trả
+ Quy trình thực hiện dành cho tổ chức chi trả
* Hướng dẫn chung một số vẫn đề thường gặp.
 

Tin tức khác