Theo Cục thuế Đồng Nai, trong năm 2017, ngành thuế tỉnh đã thực hiện tổng thu ngân sách trên 33.600 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán và tăng 16% so với năm 2016. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt gần 29.600 tỷ đồng. Riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp ngân sách đạt trên 11.800 tỷ đồng.

Năm 2018, Cục Thuế Đồng Nai được giao thu 38.349 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền sử dụng đất 1.500 tỷ đồng, thu từ xổ số kiến thiết 1.454 tỷ đồng và thu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh 35.395 tỷ đồng. Như vậy, chỉ riêng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (thu nội địa) đã tăng hơn 5.800 tỷ đồng so với năm 2017.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng cho biết, trong năm 2018, Cục Thuế sẽ tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ liên tục nhiều năm nhưng vẫn mở rộng để giúp cho ngành thu đúng, thu đủ.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Cục Thuế Đồng Nai tổ chức ngày 19-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cũng đã yêu cầu Cục Thuế ngay từ những tháng đầu năm phải phấn đấu tối đa công tác thu ngân sách để đến cuối năm có thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi chỉ tiêu giao thu cho năm nay khá cao. Lãnh đạo tỉnh lưu ý, việc tổ chức thanh tra, kiểm tra là để giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, chứ không phải làm khó cho doanh nghiệp.

Theo baodongnai.com.vn

Tin tức khác