Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, từ ngày 01/02/2018, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai thực hiện áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 63 thủ tục hành chính.

​Đề nghị doanh nghiệp, thương nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: dichvucong.dongnai.gov.vn) hoặc liên hệ Bưu điện tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thương nhân, doanh nghiệp liên hệ tổng đài (0251)1022 để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

 Lưu ý:

- Từ ngày 01/02/2018, để tạo điều kiện làm quen cho thương nhân, doanh nghiệp, Sở Công Thương sẽ nhận hồ sơ theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Kể từ ngày 01/03/2018, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 63 thủ tục trên.

- Doanh nghiệp, thương nhân đóng phí (nếu có) vào tài khoản số: 128000032866- Ngân hàng Công thương Việt Nam- chi nhánh tỉnh Đồng Nai, chủ tài khoản: Bưu điện tỉnh Đồng Nai, bằng các hình thức: nộp qua bưu điện gần nhất hoặc nộp qua Ngân hàng gần nhất hoặc sử dụng internetbanking. Khi đóng phí xong liên hệ Trung tâm Hành chính công tỉnh (điện thoại số 0251.8.824.824 bấm số nội bộ 103 hoặc 104) để được hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng.

- Đối với trường hợp không có thẩm định tại cơ sở: sau khi nhận được Biên nhận hồ sơ hoặc Mã số biên nhận hồ sơ, Doanh nghiệp, thương nhân gửi hồ sơ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực để nộp hoặc đối chiếu.

DANH SÁCH 63 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

Stt

Tên thủ tục hành chính

 

Ghi chú

 PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 

1

Cấp sửa đổi, bổ sung chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Thu phí

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Thu phí (trường hợp giấy phép hết hiệu lực)

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Thu phí

4

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Thu phí (trường hợp giấy phép hết hiệu lực)

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Thu phí

 

6

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Thu phí (trường hợp giấy phép hết hiệu lực)

7

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Thu phí

8

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo an toàn thực phẩm

Thu phí

9

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo an toàn thực phẩm

Thu phí

10

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

KỸ THUẬT - AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

 

1

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thu phí

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thu phí

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thu phí

4

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thu phí

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Thu phí

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

7

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Thu phí

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Thu phí

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

10

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Thu phí

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

13

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Thu phí

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Thu phí

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

16

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Thu phí

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Thu phí

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

19

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Thu phí

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Thu phí

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Thu phí

22

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

23

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Thu phí

24

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Thu phí

25

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

26

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Thu phí

QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

 

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

3

Thông báo thực hiện khuyến mại.

 

4

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

5

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

6

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 

7

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

 

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Thu phí

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Thu phí

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Thu phí

13

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

14

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

15

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

16

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Thu phí

17

Đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Thu phí

18

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thu phí

19

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Thu phí

20

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Thu phí

21

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Thu phí

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

 

1

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Thu phí

2

 Cấp lại thẻ an toàn điện

Thu phí

3

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03 MW đặt tại địa phương

 

Thu phí

4

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

Thu phí

5

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

6

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

 

Tổng: 63/126 TTHC                                                                             Nguồn: http://sct.dongnai.gov.vn

Tin tức khác