THÔNG BÁO

V/v nộp phí Hội viên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai,

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Hội kế toán Đồng Nai, Ban Kiểm tra và các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai.

 Ban thường vụ Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai xin thông báo:

Để thực hiện đúng Điều lệ, quy chế tài chính của Hội và tạo nguồn lực phục vụ Hội viên tốt hơn, Hội đề nghị Quý Hội viên nộp Hội phí năm 2018 như sau:

+ Đối với Hội viên tập thể là 1.500.000 đ/năm

+ Đối với Hội viên cá nhân là 300.000 đ/năm.

-  Về phương thức nộp Hội phí:

Quý Hội viên có thể nộp theo một trong hai hình thức sau:

+ Nộp vào tài khoản: Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai, số TK 0481000825773, Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Biên Hòa

+ Nộp bằng tiền mặt tại VP Hội: số E180, Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai. Gặp trực tiếp Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền ĐT: 0937519628.

Để có thêm nguồn lực đảm bảo cho việc triển khai thuận lợi các công tác, kế hoạch của Hội trong năm 2018, đề nghị Quý Hội viên nộp hội phí trước ngày 15 tháng 06 năm 2018. Sau khi hoàn thành việc thu hội phí, danh sách hội viên chính thức của Hội sẽ được đăng tải trên website của Hội tại địa chỉ http://hoiketoandongnai.com. Đồng thời Ban chấp hành Hội sẽ tiến hành in và cấp Thẻ Hội viên, dự kiến trong tháng 6 năm 2018.

Rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả quý Hội viên

Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc Quý Hội viên vui lòng liên hệ Văn phòng Hội số E180, Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai. Gặp trực tiếp Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền ĐT: 0937519628 hoặc Email: info.ketoandongnai@gmail.com.

  Trân trọng thông báo!                                                                                 

                                                                        TM. HỘI KẾ TOÁN TỈNH ĐỒNG NAI

                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                       Đã ký

                                                                                                              TS. KTV Trần Ngọc Hoàng

Tin tức khác